Privacy en wetgeving 2018

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

De Algemene verordening gegevensbescherming legt meer verantwoordelijkheid bij mij als ondernemer en zorgverlener om aan te tonen dat ik aan de privacyregels voldoe. Dit heet de verantwoordingsplicht.

 

Dit betekent dat ik een uitgebreide privacyverklaring dien te hebben, een verwerkingsregister moet bijhouden, voor de juiste beveiliging dien te zorgen en iedereen goed moet informeren, op een transparante manier over het verwerken van de persoonsgegevens. Verder dien ik voorbereid te zijn op eventuele controle van de autoriteit van persoonsgegevens.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens, door middel van. o.a. wachtwoorden in mijn systemen en computer
  • Overeenkomsten afsluit en duidelijke afspraken maak met andere verwerkers van uw persoonsgegevens, zoals o.a. Treatwell, Google en Podotherapeuten

Ik heb een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) volgens de beroepscode van therapeuten van het RCBZ en medisch pedicures van ProVoet.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut/ zorgverlener, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Dit dossier bewaar ik volgens het wettelijke termijn van 15 jaar. U heeft het recht tot inzage, u mag registratie weigeren en gegevens laten verwijderen. Soms kan een weigering van registratie van persoonsgegevens ertoe leiden dat ik u niet meer kan behandelen omdat het in strijd is met de wet.

Ik dien als ondernemer te kunnen aantonen dat mijn klanten toestemming hebben gegeven voor het verwerken van hun persoonsgegevens. Dit kan betekenen dat ik een handtekening nodig heb voordat wij de behandeling starten.

Als er vragen zijn over de nieuwe wetgeving of er is behoefte aan meer informatie over hoe ik omga met de persoonsgegevens neem dan contact met mij op: helmy@tijdvoorjevoeten.nl of bel 06 28 20 43 72

Download Privacyverklaring 2018: Privacy_TVJV

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.