Karakteranalyse

Biometische analyse van de tenen (B.A.T.) is een kennissysteem dat het mogelijk maakt karakter, persoonlijkheid en gedrag te analyseren door de stand en de vorm van tenen te interpreteren. Deze methode is geschikt om zelfkennis op te doen, relaties te doorgronden en het is een welkome hulp bij opvoeding.

Wat kun je er mee?
Teen analyse is praktisch en direct toepasbaar op verschillende gebieden:

Jezelf leren kennen
Teenanalyse is een geschikte methode om zelfkennis op te doen. Het biedt je inzicht waar voor jou kansen liggen en eventuele valkuilen. Zo kan het je ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Tenenlezen helpt je om vanuit jouw eigen kwaliteiten en kracht keuzes te maken die bij jou passen.

Relaties
Teen analyse biedt handvatten voor het versterken van relaties. Inzicht in jouw eigen persoonlijkheid en die van de ander kan leiden tot meer wederzijds begrip en respect

Hulp bij opvoeding
Teen analyse is een welkome hulp bij opvoeding. Wanneer opvoeders inzicht krijgen in hun kind kunnen zij bewustere keuzes maken die aansluiten bij het kind en zijn ontwikkeling.

Beroep/opleiding
Teen analyse geeft jou informatie die van grote waarde kan zijn voor keuzes die je maakt op het gebied van opleiding of beroep.

Voor wie?
Teen analyse is er voor iedereen die nieuwsgierig is. Voor mensen die van tijd tot tijd even stil willen staan bij de dingen die ze doen en de keuzes die ze maken.

Kortom: voor iedereen die dicht bij zichzelf wil blijven.